Våra medarbetare tar chansen att vidareutbilda sig!

Axfoodakademien är koncernens centrum för utbildningar och traineeprogram. Akademien tillhandahåller utbildningar för alla medarbetare och utvecklingsprogram för koncernens ledare. En kostnadseffektiv och miljövänlig utbildningsform är e-learning, som når alla medarbetare trots att de är geografiskt spridda över landet.

Sälj- och serviceutbildningar ökar medarbetarnas kundfokus och säljengagemang. Lärarledda kurser och e-learning i butik ger medarbetarna både kunskap och trygghet för att bättre möta kundens behov. Obligatorisk butikspraktik för tjänstemän ökar samarbetet och förståelsen mellan supportkontor och butik. Ett stående inslag i Axfoodakademiens utbud är rekryteringsutbildningar för chefer.

Ledarförsörjning

Axfood arbetar på ett strukturerat sätt med koncernens ledarförsörjning, för att möta framtida kompetensbehov. Varje år görs en genomlysning av potentiella ledare som finns i koncernen och vilka som är redo att inta en ledarposition.

Traineeprogram

För att säkra butikschefsförsörjningen genomförs årligen ett traineeprogram för blivande butikschefer. Programmet varvar utbildning, praktik och projekt och vänder sig till medarbetare som vill utvecklas mot större utmaningar.

Ett koncerntraineeprogram ska säkra tillgången till kompetenta och engagerade medarbetare, med bred kunskap om Axfoods verksamhet. Hälften av deltagarna
rekryteras internt och övriga externt. Läs mer om traineeprogrammen här.

Senast uppdaterad: 2011-03-14 09:50

Dela med dig