Kvalitet

För att säkerställa det löpande arbetet med livsmedelssäkerhet för de egna märkesvarorna, genomför Axfoods kvalitetssäkrare årligen ett omfattande analysprogram. Där görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de aktuella riskerna för varje enskild produkt.

Noggranna tester

Inför lansering blindtestas varje mediumprodukt (livsmedel) av en extern konsumentpanel på cirka 70 personer. Produkten ska då vara minst lika uppskattad som marknadsledaren för att gå vidare till lansering. Lågprisprodukterna blindtestas av en intern testpanel i Axfoods provkök för att se att de håller minst samma nivå som andra lågprisprodukter på marknaden. 

Certifieringar

EMV-leverantörer av livsmedel skall vara certifierade enligt en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkänd standard, ISO 22000 eller annan standard som Axfood accepterar.

För Axfoods kemtekniska produkter, kosmetik och hudvårdsprodutker måste leverantörerna vara certifierade enligt ISO 9000 eller GMP. Dessutom ska en säkerhetsbedömning av produkterna göras av en extern sakkunnig person.

Kvalitetsgaranti

Axfood garanterar att kunderna ska kunna få kompensation om de inte är nöjda med kvaliteten på en egen märkesvara som de köpt. Kunderna ska kunna lita på att Axfood endast säljer säkra produkter.

Senast uppdaterad: 2016-07-19 13:04

Dela med dig