Pressmeddelande

2017-04-20 06:59 (R)

Axfoods styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 15 mars 2017 om återköp av egna aktier. Axfood har vid tidpunkten för detta pressmeddelande inget innehav av egna aktier.

Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2017 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 200 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (”LTIP 2017”).

För ytterligare information:
Anders Lexmon, tf Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB, 070–379 93 16
Cecilia Ketels, chef investerarrelationer, Axfood AB, 072-236 06 43

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 07.00

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se.

Release

Dela med dig