Pressmeddelande

2016-12-15 07:30 (R)

Axfood lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB

Läs mer om budet som Axfood lagt på mat.se:

» Axfoods offentliga erbjudande till mat.se

Dela med dig