Strategi

Fem strategiska mål ska bidra till att Axfood skapar ytterligare värde för sina aktieägare och andra intressenter. Strategin tar utgångspunkt i kundernas upplevelse och är inriktad på lönsam tillväxt, hållbar utveckling och en kostnadseffektiv organisation.

Kund

Axfood ska öka sin kundorientering och erbjuda den bästa kundupplevelsen för respektive koncepts målgrupp.

 • Erbjuda attraktiva butiker med ett brett sortiment.
 • Ökad innovationsgraden för viktiga kategorier.
 • Utveckla kundprogrammen och bli ledande på det digitala kundmötet.
 • Förbättra lokala och regionala kunderbjudanden.

Lönsamhet

Axfood ska vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden.

 • Bibehålla en hög andel egna märkesvaror.
 • Kostnadskontroll i alla led.
 • Öka effektiviteten i butiks- och logistikledet.
 • Eftersträva bästa inköpspris på marknaden.

Tillväxt

Axfood ska öka sin marknadsandel och förstärka sin position som
nummer två på den svenska marknaden genom satsning på såväl
egenägda som handlarägda butiker.

 • Öka försäljningen genom utveckling av kedje- och butiksdriften.
 • Offensiv etableringstakt i storstäder och andra regionala tillväxtområden.
 • Växa inom e-handel och förberedda måltidslösningar.
 • Utveckla en långsiktig och stabil affärsmodell för handlare.
 • Vidareutveckla Axfoods affärssystem.

Hållbar utveckling

Axfood ska aktivt driva arbete för hållbar utveckling för att bli bäst i branschen.

 • Minska klimatpåverkan av transporter och energiförbrukningen.
 • Förbättra hanteringen och återvinningen av förnyelsebar råvara.
 • Öka samhällsengagemanget.
 • Bibehålla en god kontroll av det sociala ansvaret bland leverantörer.
 • Utöka sortimentet av ekologiska och miljöanpassade produkter

Medarbetare och organisation

Axfood ska ha stolta och engagerade medarbetare och handlare som samverkar i en kostnadseffektiv organisation.

 • Attrahera och utveckla medarbetare.
 • Utveckla värderingsstyrt ledarskap och aktivt medarbetarskap.
 • Öka mångfalden på ledande befattningar.
 • Säkerställa kostnadseffektiva HR-processer
 • Behålla en hög andel frisknärvaro.
 • Öka kundorienteringen och vidareutveckla affärsmannaskapet.

Senast uppdaterad: 2015-05-05 16:08

Dela med dig