Strategi

Långsiktighet, kundfokus och ansvar skapar Axfoods strategi om lönsam tillväxt. Genom att bland annat fortsätta utveckla ett attraktivt sortiment, öka innovationsgraden och etablera butiker i strategiskt viktiga lägen drivs utvecklingen mot visionen att vara Sveriges bästa dagligvarubolag.

Nedan finns korta punkter kring varje strategiskt prioriterat område, läs gärna mer i årsredovisningen till höger.

Kund

Axfood ska erbjuda den bästa kundupplevelsen för respektive koncepts målgrupp och ständigt öka sin kundorientering.

 • Erbjuda attraktiva butiker med ett brett sortiment
 • Öka innovationsgraden för viktiga varukategorier
 • Utveckla kundprogrammen och bli ledande i det digitala kundmötet
 • Förbättra lokala och regionala
  kunderbjudanden
 • Underlätta för kunder som vill göra ansvarsfulla val

Lönsamhet

Axfood ska vara det lönsammaste bolaget på den svenska dagligvarumarknaden.

 • Effektivisera sortimentet
 • Öka effektiviteten i logistik och butiksledet
 • God kostnadskontroll

Tillväxt

Axfood ska öka marknadsandelen. Genom tillväxt ska Axfood befästa sin position som nummer två på den svenska marknaden, både genom egenägda och handlarägda butiker.

 • Driva organisk tillväxt
 • En offensiv etableringstakt
 • Växa inom digitala affärer
 • Utveckla tjänsteerbjudandet

Hållbar utveckling

Axfood har en tydlig målsättning inom hållbarhet – att vara och uppfattas som bäst i branschen.

 • Vara en föregångare för att minska klimatpåverkan
 • Säkerställa god kontroll av leverantörskedjan
 • Vara en aktiv och ansvarstagande samhällsaktör

Medarbetare och organisation

Axfood ska ha stolta och engagerade medarbetare och handlare som samverkar i en kostnadseffektiv organisation.

 • Attrahera, behålla och utveckla medarbetare
 • Präglas av värderingsstyrt ledarskap, aktivt medarbetarskap och en tydlig
  Axfoodkultur
 • Vara en kundorienterad organisation med ett starkt affärsmannaskap
 • Säkerställa ändamålsenliga, användarvänliga, kostnadseffektiva och
  säkra HR-processer

Senast uppdaterad: 2017-06-30 08:41

Dela med dig