Ordlista

 • Autoorder

  System för automatisering av butikernas påfyllning av varor.

 • E-learning

  Interaktivt utbildningsprogram.

 • EMAB

  EMAB är en samarbetsorganisation för fristående trafikbutiker och har cirka 400 medlemmar från bland annat Shell, Statoil 1 2 3, Hydro, Bilisten och Preem.

 • EMV

  Egna märkesvaror

 • Jämförbara butiker

  En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren.

 • Packers brand

  Produkter som produceras under tillverkarens varumärke men som Axfood har ensamrätt till på den svenska marknaden.

 • Servicegrad

  Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor.

 • Sär-när

  Livsmedel för särskilda näringsändamål. Produkter anpassade för allergiker och matöverkänsliga. Följ länken Livsmedelverkets definition för mer information

Senast uppdaterad: 2010-09-03 13:28

Dela med dig