Historik

Klicka på cirklarna för att läsa mer om företagens historia

Axfoods historia i korthet

Axfood har sina rötter i bildandet av D&D Dagligvaror 1999. Avsikten med sammanslagning av D-gruppen och Dagab till D&D är att skapa ett nytt konsumentorienterat dagligvarubolag.

Axfood bildas 2000 genom samgående av Hemköp, D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar Finland. Hemköps notering på Stockholmsbörsen tas över.

Axfood påbörjar en konsolidering av verksamheten vilket utmynnar i bolagen Willys, Hemköp, Axfood Närlivs och Dagab. 2003 får Willys och Hemköp egna märkesvaror under eget namn och egna specialvaror lanseras. 

Spar Finland säljs 2006 och Stockholmskedjan PrisXtra förvärvas 2008. Det egna varumärket Garant ekologiska varor lanseras 2008 och Rättvisemärkta egna märkesvaror lanseras 2009 under namnet Aware. Garant lanseras 2009 som det lyhörda varumärket. Satsningen på egna märkesvaror fortsätter och 2011 lanserades miljömärkta och klimatkompenserade kroppsvårds- och rengöringsprodukter under namnet Garant Såklart. Axfood går med i klimatnätverket Hagainitiativet som första dagligvarubolag. Matplaneringstjänsten vardagsmaten.se lanseras 2011 som webbplats och app. Insamlingen till Rädda Barnen engagerar både kunder och medarbetare, 2012 samlas över fyra miljoner kronor in. Axfood utses till årets börsbolag 2012 och 2013. 2014 flyttade huvudkontoret från Solna till nya Hagastaden i Stockholm. Under 2014 samordnades Axfoods logistikfunktioner. Axfood Närlivs transport och lagerfunktioner fördes över till Dagab. Från 2015 ligger Axfoods logistikverksamhet inklusive Axfoods sortiment-och inköpsfunktion, i bolaget Dagab.   

Till Axfoods tioårsjubileum togs en mer detaljerad historiebeskrivning fram. Den sträcker sig från 2000-2010.

» Läs mer om Axfoods historia 2000-2010 (pdf) 

Hemköps historia

1952 öppnar ”Spik-Olle” den första Hemköpsbutiken. Den övertas 1962 av Sam Hedenius AB. 1982 bildas Hemköpskedjan AB och ny ägare blir Carnegie AB. 1988 köper Axel Johnson AB detaljhandelrörelsen från Carnegie och blir ägare till bland annat Hemköp, Dagab och Åhléns. Hemköpskedjan blir en del av Axfood när bolaget bildas 2000, Axfood tar över Hemköps börsnotering. Hemköps hälsosatsning utvecklas de kommande åren. Produktserien Hemköps nyttiga introduceras 2003.

År 2004 går Hemköp, Spar och Billhälls butiker samman under varumärket Hemköp, som består av egen- och handlarägda butiker. 2007 lanseras ett nytt kundkort som erbjuder upp till 2 procent bonus på inköpen, 2009 nås målet om 300 000 kortkunder. 2010 är Hemköp först med plastkassar av förnyelsebar råvara, 2012 konverteras ca 50 Vi-butiker till Hemköp. 2013 förnyas kundprogrammet och plastkort är inte längre nödvändigt, en app finns för smartphones.


Miljöarbete inom Hemköp, miljöprogram på Hemköp Sundbyberg år 1998.

Willys historia

1975 öppnar LL:s Livs på Hisingen i Göteborg med affärsidén att sälja mat billigare än alla andra. Konceptet växer sig starkt i Västsverige under 1980-talet och ett flertal lågprisbutiker öppnas, bland annat Willys Cash i Kungsbacka med fokus på att sälja mat billigare än LL:s Livs. 1989 överlåts LL:s Livs till Detaljinvest AB som också förvärvar konkurrenten Willys Cash 1994.

Axfood bildas 2000 och en konvertering av butiker till konceptet Willys påbörjas 2001. 2002 konverteras 30 stycken HP Billigt & Nära-butiker till Willys hemma, Willys storstadskoncept. 2005 öppnar Willys i Skene som den hundrade butiken. På sex år har Willys vuxit från 12 till 100 butiker. 2008 introduceras ett nytt butikskoncept, nästa generation Willys. 2010 miljömärkets samtliga butiker med Bra miljöval. 2012 lanseras kundprogrammet Willys+ och 2013 uppgår antalet medlemmar till över en miljon. Under 2014 blir Willys en av Rädda Barnens huvudpartners efter flera års samarbete.


Den allra första LL:s Livs i Göteborg, ursprunget till dagens Willys.

Prisxtras historia

PrisXtra växte fram i Stockholmsregionen på 1990-talet under daglivaruhandlaren Rudolf Lundins ledning. 1991 slår Rudolf Lundin upp dörrarna till den första PrisXtra butiken i Stockholm. 2008 förvärvade Axfood PrisXtra och integration påbörjades. I slutet av 2008 öppnades en ny butik vid Fridhemsplan i centrala Stockholm.

 

Axfood Närlivs historia

Grunden till Axfood Närlivs sträcker sig tillbaka till bildandet av Dagab 1975 men i synnerhet till 1987 då Dagab Snabbgross slog upp dörrarna. Vid omvandlingen till Dagab Servicehandel 1997 började bolaget få den form det har idag då fokus på servicehandeln ökade. 1999 införlivas bolaget under D&D som senare blir Axfood, något som medför att Dagab Närlivs byter namn till Axfood Närlivs. Ett nytt koncept för lösgodis, Smått&Gott, lanseras 2002. Axfood Närlivs egna märkesvaror lanseras 2003 under namnet Godegården. 2004 bildar Axfood tillsammans med Direktenbutikerna en ny butiksprofil under namnet Direkten. 2005 konverteras 40 av de mindre Sparbutikerna till Tempo. Under 2010 samlas näthandeln under Axfood Närlivs och NetXtra öppnar sin första fysiska butik med drive thru möjlighet. 2012 säljs NetXtra till MatHem. 2013 förlängs samarbetet med OKQ8, Preem och Statoil.


Rikslagret i Jönköping år 1991.

Dagabs historia

1973 undertecknas det så kallade Saba-Dagabavtalet. Avtalet innebär att Vivo, Favör och Åhlén & Holm sluter upp kring Dagab. Det avgörande steget till Dagabs bildande tas när J S Saba AB köper aktiemajoriteten i Dagab.1976 upphör ASK och lanseras istället som dotterbolag till Dagab. Dagab Mellansverige bildas 1975 efter sammanslagning med J S Saba samt förvärv av flertalet grossister i landet.  

Under 1970- och 1980-talen sker ytterligare förvärv bland annat av LL:s Livs (senare Willys) och Vivo-Favör organisationen samt Ce-Jis Kolonial som medför att Dagab 1982 blir rikstäckande.1988 blir Axel Johnson AB ny ägare. 2000 bildas Axfood och Dagab blir helägt dotterbolag till Axfood AB.  Autoorder införs 2009 för att effektivisera varuflödet till butikerna. 2010 byggs vindkraftverk på taken i Backa och Jordbro, Dagab arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Solceller värmer Dagabs fryslager 2013.

Under 2014 samordnades Axfoods logistikfunktioner. Axfood Närlivs transport och lagerfunktioner fördes över till Dagab. Från 2015 ligger Axfoods logistikverksamhet, Dagab inklusive Axfoods sortiment-och inköpsfunktion, i bolaget Axfood Sverige som ett eget segment.   


Lastbil från Dagab 1986.
Dela med dig