Axfoods mångfaldsarbete i fokus

2017-06-26 14:09

Den 2 juni besökte Delegationen för unga i arbete – i dagligt tal kallade DUA* – vårt Dagab-lager i Jordbro. Anledningen? De ville se verkliga exempel på lyckad integration i näringslivet.

Lagerchef Jörgen Johansson välkomnade oss och innan det var dags för rundvandring i lagret guidades vi i alla tänkbara siffror, fakta och hur vårt mångfaldsarbete ser ut av våra ciceroner Håkan Björklund, Public Affairs och Marie Svaton, Kommunikationsansvarig HR på Axfood.

Lagerchef Jörgen Johansson guidade oss runt.

Inte mindre än 45 procent av våra medarbetare i Jordbro har internationell bakgrund och här talas drygt 30 språk från alla jordens hörn. Klart DUA ville ta reda på framgångsreceptet och höra om våra erfarenheter av en mångkulturell arbetsplats. Inte minst med tanke på att om man tittar på detaljhandeln generellt utgörs blygsamma 7 procent av de nyanställda av nyanlända från länder utanför Västeuropa.

På upplärning

Axfood har som målsättning att minst 20 procent av våra ledare ska ha internationell bakgrund senast 2020. Där är vi inte riktigt i dag men vi gör mycket för att öka andelen. Bland annat utbildar vi alla som rekryterar för Axfood i mångfaldsarbete, utformar våra annonser på ett inkluderande sätt och våra tester kan göras på flera språk. Vi tillämpar också religionsneutrala ”klämdagar” det vill säga det är upp till medarbetaren själv att bestämma när våra klämdagar ska tas ut, detta med tanke på att inte alla firar jul exempelvis.

Många varor är det

Forskning inom mångfaldsområdet visar tydligt att andelen utrikesfödda ökar i takt med att en större andel av cheferna har internationell bakgrund. Därför har vi tydliga KPI:er kring hur många av våra chefer som har internationell bakgrund.

Självklart finns det också utmaningar med en arbetsplats där många olika nationaliteter möts. Jörgen Johansson berättade hur de jobbar kontinuerligt med att överbrygga kulturella skillnader och skapa en större förståelse för varandra, oavsett om det handlar om kön eller etnicitet.

En glad Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för den statliga delegationen.

Rundvandringen på själva lagret blev mycket uppskattad av oss alla. Truckar far i hög fart fram och tillbaka över golvet och långa metallarmar åker blixtsnabbt upp mot skyn med tunga pallar för att placera dem med stor exakthet i rätt hylla. För en utomstående är det obegripligt att inte alla krockar och imponerande att alla vet vart de ska ta vägen. Jörgen pekar på hörsnäckan alla har i ena örat.

- Det är via den de får instruktioner om hylla, placering med mera och de kan själva välja vilken röst de vill ha för dagen, säger Jörgen och ler.

Vi börjar rundvandringen på kolonialdelen. Här finns uteslutande torrvaror som varken behöver kylas eller frysas. Jörgen berättar att det krävs både teoretisk och praktisk utbildning för att få köra truck hos Dagab och olika truckar ställer olika krav på förarna.

Därefter går vi in genom den tunga dörren till frysavdelningen. Här är det alltid – 26 grader och då gäller det att vara rätt klädd. Andedräkten står som ett vitt moln kring medarbetarna här inne och Jörgen berättar att man pausar lite oftare på grund av kylan.

Efter rundvandringen är det dags att summera förmiddagen. Lil Ljunggren Lönnberg som är ordförande för den statliga delegationen tror mycket på att förlägga SFI - svenska för invandrare - direkt till arbetsplatserna, något som Jörgen ställde sig positiv till om vi får stöttning och rätt förutsättningar.

* Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer.

https://www.dua.se/om-delegationen

Text och foto: Katarina Wirtén Lindau, Axfood

Dela med dig