Lokala varuleverantörer

Sortimentet är en av Axfoods viktigaste hörnstenar som ska bidra till att kunden känner igen sig. Den lokala/regionala anpassningen ger lokal förankring och personlig prägel. Vi vill därför utveckla varaktiga relationer till våra lokala/regionala varuleverantörer som tillför våra butiker sortimentsnytta och prisvärde.

Intresseanmälan

Följande procedur berör i dagsläget endast Hemköps centralt ägda butiker.

Alla leverantörer som levererar varor till Hemköps centralt ägda butiker ska ha ett avtal förhandlat med Axfood. Intresseanmälan för att bli lokal/regional leverantör skickas via e-post till lokalaleverantorer@hemkop.se. Redogör för det sortiment ni erbjuder och lämna kompletta kontaktuppgifter för en smidigare hantering.

Krav på lokala/regionala varuleverantörer

  • Svenskt organisationsnummer
  • All information skickas via EDI (Electronic Data Interchange) som är ett elektroniskt meddelandeutbyte mellan flera datasystem. EDI används bl.a. för mottag av artikelinformation, orderförmedling och fakturamottag. Kontakta gärna vår rekommenderade samarbetspartner Expert Systems för att få information om denna lösning. Om ni redan har en annan EDI-lösning kan det gå bra att använda den. 
  •  Vår främsta prioritet är våra konsumenters hälsa. Därför vill vi att våra leverantörer har, av kommunen, godkänd livsmedelsanläggning eller motsvarande certifiering.

Senast uppdaterad: 2012-02-28 10:01

Dela med dig