Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Varför har Axfood produkter från Israel i sitt sortiment när det är ett ockuperat område?

Axfood säljer inga varor från ockuperade områden i Israel. Däremot kan vi köpa in och sälja varor från områden i Israel som inte är ockuperade. Vi kommunicerar detta tydligt vid inköp samt får försäkran från leverantörerna. Vi följer EU kommissionens regler som säger att produkten inte får märkas med ursprung Israel om ursprunget är från ockuperat område.

Vi skriver alltid ut ursprungsland på frukt och grönt för att du som konsument ska kunna välja bort ursprung om du önskar. Vad gäller att bojkotta länder så gör vi det endast när det finns en EU- eller FN-sanktionerad bojkott.

Vilka miniminivåer kan jag lita på att alltid är uppfyllda om jag handlar hos er?

Grunden är att leverantörer till Axfood alltid måste skriva under vår uppförandekod där det föreskrivs att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO (International Labour Organisation) samt nationell lagstiftning alltid ska gälla (även miljökrav ställs). Sedan 2015 jobbar vi även med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i sk riskländer (ofta Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa på något systematiskt sätt att kontrollera att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, tex genom sociala revisioner eller kollektivavtal. För befintliga leverantörer som inte kan uppvisa detta så genomför vi BSCI-revisioner. Axfood är medlemmar i Business Social Compliance Initative, BSCI.

Axfood arbetar även med riktade projekt för att säkra goda arbetsvillkor i Sverige, som t ex våra frukt- och grönt-leverantörer i Sverige där det är vanligt med utländska gästarbetare.

På miljösidan har vi gjort en del jämförelser av olika varors miljöbelastning och vi utvecklar planer för hur vi ska kunna ta större hänsyn till vatten- och energianvändningen i våra leverantörsled.

(Läs gärna mer på http://www.axfood.se/sv/Hallbarhet/ Där hittar du bl a vår senaste Hållbarhetsredovisning.)

Ekologiska blåbär och andra bär, hur hanterar ni frågan om arbetsvillkor för de som plockar?

Axfood identifierar bär som en riskkategori och följer därför noga upp hur våra leverantörer arbetar med att säkerställa arbetsvillkoren för de som plockar bären. Just nu har vi endast svenska blåbär från svenska leverantörer som under ett flertal år skärpt sina sociala revisioner av villkoren för de thailändska gästarbetarna som plockar bären i svenska skogar. Hallon och jordgubbar kommer från Bosnien, Polen och Marocko och även här har vi besökt samt genomfört sociala revisioner. Om du vill ha mer information om hur vi följer upp våra sociala krav i leverantörsleden är du välkommen att kontakta vår hållbarhetsansvarig för varor, Kristina Areskog Bjurling, kristina.areskog.bjurling@axfood.se

Läs gärna mer om vårt Hållbarhetsarbete på http://www.axfood.se/sv/Hallbarhet/Sa-jobbar-vi/

Utvärderas alla livsmedelsinköp Axfood gör utifrån ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och miljömässigt?

Vi strävar efter detta. Att säga att vi idag gör detta för alla tusentals varor vore för mycket att lova. Vi fokuserar på att säkra våra egna märkesvaror (EMV), främst Garant och Eldorado. På avdelningen för kvalitet, CSR och djuromsorg följer vi numera upp våra hållbarhetskrav vid alla inköp från riskländer (främst utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika) och från och med första kvartalet 2016 ska urval alltid göras utifrån hur väl leverantörerna har koll på mänskliga rättigheter och miljö i sina produktionskedjor. Vi genomför också från och med slutet av 2014 riskanalyser av alla varor med ursprung i riskländer så att vi ska kunna ställa rätt frågor och följa upp tillsammans med våra leverantörer. I allt detta måste vi genomföra prioriteringar och dessa gör vi främst utifrån var riskerna för kränkningar mot mänskliga rättigheter eller missförhållanden är värst.