Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Innehåller produkterna i ert Såklart-sortiment mikroplaster?

Nej, produkterna innehåller inte mikroplaster. Vi har heller aldrig haft det i dessa produkter. Mikroplaster har tidigare använts i vissa varumärken av t ex. skrubbtvålar och peeling-krämer. Fåtal produkter i Sverige idag innehåller mikroplaster.

Hur sker transporterna av varor mellan lager och butik? Tar ni hänsyn till miljön gällande detta?

Utgående logistik
Varuförsörjning till butiker sker från lager med egna lastbilar kombinerat med externa åkerier. Mätmetoderna för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser pågår löpande. Det hjälper oss att styra arbetet för minskad miljöpåverkan.

Lager
För lager innebär energianvändningen störst miljöpåverkan, i första hand elförbrukningen. Prioriterade åtgärder för att minska miljöpåverkan vid lagren är att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten, att reducera total energianvändning, att ersätta fossila energikällor med förnybara energislag, samt att hushålla med resurser genom källsortering av avfall. Axfoods lager följer noga upp användning av fjärrvärme och källsortering av avfall för att ytterligare effektivisera.