Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Varför framgår det inte alltid på era egna märkesvaror vem som är leverantör?

Leverantörerna till Axfoods egna märkesvaror kan vara både stora välkända livsmedelsproducenter och mindre företag. Leverantörerna finns i både Sverige och andra länder. Samma kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav ställs på alla leverantörer, oavsett storlek och land.

När Axfood sätter något av sina varumärken på en produkt så innebär det att Axfood är ansvarig för produkten gentemot konsument. Vi är angelägna om att få in synpunkter från konsumenter på våra produkter, vilket vi får när vi står som avsändare. Det är dock ingen hemlighet vem som producerar våra produkter utan den informationen går att få via Axfoods konsumentkontakt.

Varför står det Bäst före på vissa förpackningar och Sista förbrukningsdag på andra?

För livsmedel som anses vara mer känsliga och har kortare hållbarhet används sista förbrukningsdag som datummärkning. Exempel på dessa livsmedel är:
- Färsk fisk
- Färsk kyckling
- Köttfärs
- Organ
- Rå korv
- Gräddbakelser

Hur länge håller en produkt efter öppnandet?

Allmänt kan sägas att bäst-före-datum gäller oöppnad förpackning.
Det finns fler faktorer som kan påverka hållbarhetstiden efter att man öppnat en förpackning, som t ex temperatur i kylskåpet, hur länge en förpackning stått framme och under vilka förhållanden samt hur man tidigare använt produkten. Därför är det svårt att sätta en hållbarhetstid efter öppnandet på en produkt. På vissa produkter står en ungefärlig tid. Viktigt är dock att man förhåller sig till förvaringshänvisningarna.
Titta, lukta och smaka på produkten för att avgöra om den är ätbar eller inte!

Vad innebär det att en vara är förpackad i en modifierad/skyddande atmosfär?

Förkortningen MAP betyder Modified Atmospere Packaging. I Sverige måste sådana produkter märkas med texten "förpackat i skyddande atmosfär". Däremot behöver det inte stå vilka gaser det gäller, eller i vilka proportioner.
MAP innebär att luften i förpackningen avlägsnas och ersätts med gas. För livsmedelsförpackning används gaser som är tillverkade av luft – luftgaser:
* Koldioxid, CO2, reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet vilket ökar hållbarheten.
* Kväve, N2, används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym.
* Syre, O2, i höga koncentrationer gör att köttet förblir rött.

Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men innebär ingen hälsorisk.
Vanlig luft innehåller ungefär 21 procent syre, 78 procent kväve och 0,03 procent koldioxid.

Kött kan även förpackas i vakuum. Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av aeroba bakterier (bakterier som kräver luft) minskar eller upphör. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras.

I vakuum får nötkött en brunare färg som försvinner när förpackningen öppnas.

Var hittar man säkerhetsdatablad på era kemtekniska EMV-produkter?

Skicka in EAN-kod (streckkodsiffrorna) till Axfoods konsumentkontakt så skickar vi över relevant säkerhetsdatablad.

Hur säkerställer ni kvaliteten på era egna märkesvaror (Garant, Garant Eko, Eldorado)?

För att säkerställa det löpande arbetet med livsmedelsäkerhet för de egna märkesvarorna, genomför Axfoods kvalitetssäkrare årligen ett omfattande analysprogram. Där görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de aktuella riskerna för varje enskild produkt.

Kontroll av produkt

Inför lansering kontrolleras och testas varje produkt internt och vissa produkter testas även av en extern testpanel.

Certifieringar

EMV- leverantörer av livsmedel ska vara certifierade enligt en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkänd standard. Axfood accepterar även ISO 22000.
För Axfoods kemtekniska produkter, kosmetik och hudvårdsprodukter måste leverantörerna vara certifierade enligt ISO 9000 eller GMP. Dessutom ska en säkerhetsbedömning av produkterna göras av en extern sakkunnig person.