Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Hur förhåller sig Axfood till KRAV och EU-ekologiskt när det gäller egna märkesvaror?

KRAV har högre krav gällande djuromsorg, så därför väljer Axfood att ha KRAV-godkänt kött under eget varumärke i sina butiker i första hand. För spannmål och andra livsmedel anser vi att EU-ekologiskt och KRAV har likvärdiga krav.