Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Testar ni ert sortiment av kem-produkter på djur?

Nej, våra produkter testas inte på djur.

Men sannolikt kan vissa av ingredienserna någon gång tidigare, som rena kemikalier, testats på djur av andra aktörer för att fastställa att de är säkra att använda. Under Våra varumärken hittar du innehållsförteckningar för våra egna tvätt- och rengöringsmedel samt lågenergilampor.

Används apor vid skörd av kokosnötter för er egen kokosmjölk?

Nej, man använder redskap. Förr i tiden kunde apor användas för att klättra upp i de höga palmerna.

Vad har Axfood för antibiotikakrav?

Detta är våra fyra kriterier:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.
Hur skiljer sig dansk och svensk lagstiftning åt när det gäller djurhållning?

Det skiljer på ett antal punkter, till exempel får svenska suggor inte ligga fixerade utan får gå fritt, om än på en ganska liten yta. Ytan som grisarna har att röra sig på är större i Sverige och här är det inte tillåtet att kupera grisarnas svansar.  I Danmark är det fortfarande praxis att kupera grisarnas svansar, då man har ansett att det är bättre för grisarna. I dansk grisnäring används också mer antibiotika än i Sverige. Nu håller danska myndigheter, grisproducenter och köpmän gemensamt på att utarbeta en handlingsplan för bättre djurvälfärd för grisar. I handlingsplanen ska bland annat finnas åtgärder för att minska andelen svanskuperingar markant.

Är det rätt att sälja danskt kött när dansk djurskyddslagstiftning är svagare än den svenska?

Djurskydd är en viktig fråga för oss. I Sverige har dansk djurhållning fått mycket kritik. Sverige har hårdare lagstiftning än Danmark och även om Danmark i jämförelse med många andra länder har förhållandevis sträng lagstiftning tycker vi att det finns utrymme för förbättring.

Varför väljer ni att lyfta fram just det danska köttet i ert flygblad?

Vi har ökat andelen kampanjer med svenskt kött i våra flygblad och arbetar också på andra sätt för att lyfta fram svenskt kött i våra butiker och i andra kampanjer. Bland annat deltar Willys nu i en kampanj med organisationen Svenskt Kött, med syfte att lyfta fram fördelarna med svenska chark- och köttprodukter.

Har inte butikskedjor som Willys och Hemköp ett ansvar för att inte göra det svårare för svenska grisbönder genom att sälja billigt utländskt kött?

Handeln har absolut ett ansvar och vi gör också mycket för att lyfta det svenska köttet. På Axfood gör vi det till exempel genom märkningen Kött från Sverige. Vi tycker att det finns utrymme för förbättring i Danmark, och Axfood har tillsammans med övriga aktörer inom svensk dagligvaruhandel ställt krav på att de danska reglerna skärps. Vi kräver att de sätter kvantifierbara mål där vi bland annat vill se att svanskuperingar minskar, att suggor ska få gå fritt och att smågrisdöden ska minska. På så vis vill vi förändra den danska grisnäringen.

Läs mer om märkningen Kött från Sverige här.

Hur är er syn på dansk grishållning?

Djurskydd är en mycket viktig fråga för oss. Oavsett om det är en svensk eller utländsk leverantör så ställer vi höga krav innan vi knyter en leverantör till oss. Sverige har hårdare lagstiftning än Danmark. Vi har tillsammans med vår koncern satt press på de danska grisuppfödarna genom branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel för att få en bättre djurvälfärd. I ett brev till den danska grisnäringen kräver vi att den danska grisnäringen sätter kvantifierbara mål och gör en tydligare tidsplan för det sjupunktsprogram som aktörerna i Danmark antog i mars 2015. När många stora aktörer i svensk dagligvaruhandel tillsammans ställer krav på den danska grisnäringen tror vi att vi har goda möjligheter att påverka och vi hoppas att vi snart får se resultat av detta.

Varför bojkottar inte Axfood danskt fläskkött, det finns ju andra butiker som gör det?

Det är skillnad på att ta bort allt danskt kött om man är en enskild butik eller en liten kedja, jämfört med om man som Axfood, har flera hundra butiker.  Om vi skulle ta bort det danska köttet i dagsläget skulle vi få tomma hyllor i butikerna. Vi tror också att en bättre långsiktig lösning än att bojkotta är att försöka påverka och ställa krav på dansk grisnäring så att den blir bättre. När alla stora aktörer i svensk dagligvaruhandel tillsammans ställer krav på den danska grisnäringen tror vi att vi har goda möjligheter att påverka så att djurhållningen blir bättre, vilket vi menar är en bättre långsiktig lösning för djurvälfärden.

Säljer ni danskt griskött i era varuhus? (varför/varför inte?)

Ja, vi säljer kött från Danmark och andra länder, men 75 % av vårt köttsortiment är svenskt. Allt färskt kött som vi säljer under vårt egna varumärke Garant är svenskt. Efterfrågan av kött är dock större än tillgången på enbart svenskt kött

Kan ni tänka er att införa ett generellt stopp för danskt griskött?

Som det ser ut i dagsläget är det svårt, framförallt på grund av att det inte finns tillräckliga volymer på svenskt fläskkött. Vi lyfter dock gärna fram det svenska köttet, bland annat genom Kött från Sverige.

Vad betyder koden på ägget?

Kod-märkningen på äggen är gemensam för hela EU.
Koden talar om vilken produktionsmetod som har använts, vilket land ägget är producerat i, vilken äggproducent samt vilket stall.
Produktionsmetoderna är följande (första siffran i koden):
0 = Ekologisk produktion
1 = Frigående utomhus
2 = Frigående inomhus
(3 = Burhöns)
Garants ägg kommer enbart från frigående höns inomhus, frigående höns utomhus eller från ekologisk produktion - frigående höns inomhus med tillgång till utevistelse. Produktionsmetod 3, dvs ägg från burhöns, hittar du inte i våra butiker.

Hur jobbar ni med att minska det totala användandet av antibiotika?

Vi har ett samarbete med AxFoundation (stiftelse driven av Axel Johnson-koncernen) och har gjort kartläggning av användandet hos våra leverantörer och ställer krav vid upphandling så att vi kan välja leverantörer som jobbar med att aktivt minska användandet av antibiotika.

Säljer ni Halal-kött?

Ja, vi säljer produkter med halal-kött som kommer från bedövade djur vid slakt.

Säljer ni ägg från burhöns?

Axfood säljer inga ägg från burhöns i sina dagligvarubutiker.

Säljer Axfood kött från obedövad slakt?

Nej, Axfood säljer inget kött i sina butiker från obedövad slakt.

Vilka krav har ni på djuruppfödning?

Axfood har nära samarbeten med sina leverantörer som i sin tur har koll på sina underleverantörer. Vi har EU:s djurskyddslagstiftning som lägsta krav. Vi utför tredjeparts revisioner och har en nära dialog med leverantörerna gällande djuromsorg. Detta för att säkerställa att lagstiftning följs.