Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Finns det bisfenol A i era förpackningar?

Axfood arbetar kontinuerligt med att försöka minska användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga. I de fall där det är möjligt ska förpackningar innehållande bisfenol A bytas ut mot alternativa förpackningar. För de förpackningar där det kan förekomma bisfenol A uppfylls dock lagkraven för material i kontakt med livsmedel.