Våra kärnvärden


Våra kärnvärden är vårt framgångsrecept. De är en vägledning för hur vi ska agera mot varandra och våra kunder. De beskriver vår samlade förmåga att nå uppsatta mål och skapa resultat. Kärnvärdera gör det lättare för oss att ta rätt beslut och prioritera i vardagen. De underlättar också resan mot att bli Sveriges bästa dagligvarubolag. Genom kunskapsöverföring, utbildning och dialog inom koncernen omsätts Axfoods kärnvärden i handling.

Jämställdhet och mångfald

Vi vet att mångfald gynnar vårt kunderbjudande. Medarbetarnas breda kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och genererar bättre beslut. Inför år 2020 har Axfood som mål att 20 procent av våra ledare ska ha internationell bakgrund. Samtidigt ska fördelningen mellan kvinnor och män på ledande befattningar vara vara i spannet 40-60 procent.

Vi är en av grundarna till nätverket Diversity Charter Sweden, medlem i den internationella organisationen Diversity Charter.

Senast uppdaterad: 2017-03-21 15:55

Dela med dig