”Alla medarbetare har möjlighet att växa internt”

Nicole Janssen, chef för Axfoodakademien

Hej Nicole, berätta om ditt jobb!
– Jag ansvarar för Axfoodakademien som är koncernens utbildningsenhet. Vi tillhandahåller utbildningar inom allt från ledarskap och projektledning till färskvaruutbildningar för Axfoods medarbetare.

Du började din karriär som konfektyransvarig och idag är du chef för Axfoodakademien. Hur har din interna resa på Axfood sett ut?
– Jag har alltid varit intresserad av mat och människor. När jag fick chansen att kombinera min butikserfarenhet med mitt intresse för att utveckla människor så tog jag den. Jag började på Axfood redan 1990, som konfektyransvarig för det som då hette Dagab Snabbgross, och fick därefter stora möjligheter att växa internt. Genom åren har jag gått flera utbildningar som har stärkt mig i mitt arbete. Jag har dessutom haft otrolig nytta av min butikserfarenhet och känner en stolthet över att ha jobbat länge inom bolaget.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?
– Det absolut roligaste är kontakten med alla människor i verksamheten för att våra utbildningar ska vara aktuella och relevanta för deltagarna. Utmaningen är att ständigt hitta koncernfördelar, samtidigt som vi ska ta tillvara på det bolagsunika likväl som handlarnas entreprenörskap. Sedan känner jag en oerhörd stolthet över hur vårt arbete på Axfoodakademien bidrar till att höja kompetensen hos våra medarbetare, som i sin tur gör oss konkurrenskraftiga på marknaden. Jag är extra stolt över den stora e-learning-satsning vi gjort tillsammans med bolagen. Den har bidragit till att vi kan nå ut till, och höja baskompetensen hos, alla medarbetare i butik på ett helt annat sätt än tidigare.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Axfood?
– Människorna, att man ser det som viktigt att alla medarbetare har möjlighet att växa internt och att vi genom Axfoodakademien kan erbjuda både utbildningar och vidareutveckling inom koncernen. Många av våra ledare och specialister rekryteras och utbildas internt, det är positivt!

Tips från Nicole:
Ta chansen när den kommer. Du behöver inte kunna allting innan du kliver in i en ny roll – det du inte kan idag kan du alltid lära dig på vägen med rätt stöd från omgivningen.

Senast uppdaterad: 2015-06-08 15:38

Dela med dig