Kärnvärden

För fem år sedan startade vi Axfoods kärnvärdesprocess för att hitta till hjärtat av vår företagskultur. Arbetet resulterade i fem kärnvärden som styr vårt sätt att bete oss mot både kunder och kollegor. Under arbetet framkom det att vi måste lämna vårt leverantörsfokus och istället tänka kund. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att arbeta över avdelningsgränserna och fatta alla beslut utifrån kundens bästa.

Kärnvärden

  • Butiken är scenen
  • Du är viktig
  • Vi vågar
  • Vi har koll
  • Starka tillsammans

Värderingsstyrt ledarskap

Arbetet med våra kärnvärden har snabbat på processen mot ett modernt, kommunikativt ledarskap där alla medarbetare är med på resan mot att bli Sveriges bästa detaljhandelsbolag. Butikschefer och teamchefer är större delen av sin arbetsdag ute i butik. Så är det och så vill vi att det ska vara. I butiken uppstår frågor om stort och smått som våra ledare löser tillsammans med sina medarbetare. Kärnvärdena gör det lättare för oss att ta rätt beslut och prioritera i vardagen. Det är det här vi kallar värderingsstyrt ledarskap.

Senast uppdaterad: 2011-03-14 10:08

Dela med dig