Djuromsorg

Många konsumenter som köper ekologiska livsmedel gör det av djurskyddsskäl. Axfood har därför satsat på ett brett sortiment inom ekologiskt nöt- och fläskkött. Axfood prioriterar ekologiskt kött med KRAV-märkning, skälet är att kriterierna för djurskydd är betydligt mer långtgående för KRAV än inom andra märkningar.

För inköp av icke-ekologiskt kött tillämpar Axfood de djurskyddskriterier som gäller för den så kallade Englandsgrisen, det vill säga de krav som ställs på danskt griskött som importeras till vissa kedjor i Storbritannien.

Axfood har beslutat att arbeta fram djurskyddscertifiering på samtliga egna märkesvaror. Det sker i första hand genom att befintliga certifieringsstandarder kartläggs. Djurskyddsarbetet har också lett till att Axfood som första företag i branschen tagit ställning mot förlegade metoder inom grisuppfödning. Axfood vill få branschen att upphöra med obedövad kastrering av grisar.

Ägg från burhöns säljs inte i Hemköps och Willys butiker.

Ursprungsmärkning på uppgång

Ett annat viktigt arbete för att underlätta för konsumenterna är tydligare ursprungsmärkning av livsmedel. Axfood var först med att besluta om målet att ursprungsmärka huvudråvarorna. Huvudråvarans ursprungsland ska framgå av förpackningen. Under 2015 ska Axfood arbeta med att uppfylla målet. Redan 2014 uppnåddes målet för ett stort antal produkter. För produkter som innehåller köttråvara är målet om 100 procent redan uppnått.

Axfood har under året ingått ett samarbete med ett slakteri som säkrar avsättningen för tre värmländska grisuppfödares produktion. Dessa hade annars hotats av nedläggning. För Axfood är det ett beslut som bidrar till att säkra tillgången på svensk köttråvara på längre sikt.

Initiativ för stärkt djurskydd

Axfood har fört in nya mål för att stärka arbetet med djurskydd. Exempelvis prioriteras ekologiskt kött med KRAV-märkning inom Axfood eftersom märkningen ställer den mest långtgående kraven på djurskydd. Under 2014 har dessutom djurskyddscertifieringar i olika länder kartlagts och nästa steg är att besluta om och hur dessa ska ingå i kraven för leverantörerna av egna märkesvaror. Willys har  under året upphört med försäljning av burägg i samtliga butiker och har nu helt övergått till ägg från frigående hönor. Hemköp har sedan flera år endast ägg från frigående hönor. Responsen från kunderna har varit mycket positiv. Dessutom finns det ett stort intresse för ekologiska ägg, nästan var tionde ägg som säljs på Willys är ekologiskt och hos Hemköp gäller det för var femte ägg.

Ett initiativ som väntas ge tydligare resultat på kort sikt är en utvärdering av leverantörer för importerat kött som fokuserar på antibiotikaanvändning och minimering av antibiotika. Tillsammans med Axfoundation och Martin & Servera har Axfood arbetat med en expertgrupp. Axfood vill utveckla en tydlig lista med kriterier som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Förhoppningen är att påverka branschen som helhet att driva frågan kring ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 15:18

Dela med dig