Ansvarsfulla inköp

Axfood arbetar med hållbarhet på ett integrerat och affärsdrivet sätt i samtliga delar av verksamheten. Det skapar engagemang i hela organisationen. Bolagsledningen och chefen för miljö och socialt ansvar har ansvar för övergripande strategier, mål och åtgärder samt uppföljning.

En förutsättning för ett integrerat arbetet är att de enskilda bolagen och divisionerna inom Axfoodkoncernen har det operativa ansvaret för det egna hållbarhetsarbetet. Axfoods alla bolag och större avdelningar har en hållbarhetskoordinator. En ny tjänst som hållbarhetsansvarig för varor på kvalitetsavdelningen har inrättats och är en vidareutveckling av rollen som hållbarhetskoordinator vilket har stärkt arbetet i takt med att det fått ökad vikt.

Axfood gör kontinuerliga kompetensinsatser för att höja medarbetarnas kunskap om hållbarhetsfrågor och den affärsmässiga nyttan för Axfood att bli branschledande på området.

Strategi för egna märkesvaror

En hög andel egna märkesvaror är ett viktigt inslag i Axfoods strategiska mål att vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Idag har Axfood den största andelen egna märkesvaror i branschen. En offensiv satsning på det koncerngemensamma varumärket Garant är en central del av Axfoods strategi. I ambitionen med Garant ingår hållbarhetsdimensionen, som att inom Garant Ekologiska varor utveckla ett bra och prisvärt sortiment av ekologiska livsmedel. 

Axfood med i hela kedjan

Egna märkesvaror skiljer sig från det övriga sortimentet på så sätt att här finns Axfood med i hela utvecklingsprocessen, i beslut om innehåll samt vid kvalitetsgranskning, kontrollprogram och förpackningsdesign. Miljöegenskaper och social hänsyn är en självklar del i den processen och i Axfoods kvalitetstänk. Samtliga leverantörer av egna märkesvaror förbinder sig via ramavtal att följa Axfoods uppförandekod.

Förpackningsutveckling

Vid framtagande av en ny förpackning, antingen till en helt ny produkt eller vid förfinande
av nuvarande lösning, är utgångspunkten att alltid välja bästa möjliga material ur miljöhänseende. Axfoods förpackningsutvecklare, Lisa Säfwenberg, säkerställer redan när produktutvecklingen inleds att förpackningen är lätt att återvinna. I nästa steg utvärderas form och konstruktion för att undvika onödigt svinn. Fyrkantiga förpackningar är bättre än runda. Varje förpackning ska dessutom innehålla så lite luft som möjligt för att ge plats för fler på pallen vilket i sin tur är positivt ur miljösynpunkt. Läs mer om Axfoods arbete med förpackningsutveckling.

Att arbeta förebyggande både på hemmaplan och i andra länder är viktigt. De senaste åren har det förekommit allt fler rapporter om vidriga övergrepp mot besättningen på fiskebåtar, framförallt i Thailand och Indonesien. Axfood har följt upp dessa leverantörskedjor och inlett ett arbete. Tillsammans med nordiska kollegor har Axfood också drivit på för att arbetsgivare ska rätta till missförhållanden för burmesiska gästarbetare i livsmedelsproduktionen.

Senast uppdaterad: 2017-05-09 13:31

Dela med dig