Styrning och organisation

Axfood arbetar med hållbarhetsfrågorna på ett affärsdrivet sätt. En viktig del av strategin är att integrera frågorna i det affärsmässiga arbetet och på så sätt skapa engagemang i hela organisationen.

Axfoods bolagsledning och chefen för miljö och socialt ansvar arbetar koncernövergripande med strategier, gemensamma mål och åtgärder samt uppföljning. Axfoods styrelse behandlar hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv. Miljö och socialt ansvar är en av hörnstenarna i Axfoods affärsstrategi.

För att kunna arbeta integrerat är det viktigt att de enskilda bolagen inom Axfoodkoncernen har det operativa ansvaret för det egna hållbarhetsarbetet. Hållbarhetskoordinatorer finns utsedda i alla bolag. Det är också viktigt att successivt höja medarbetarnas kompetens både när det gäller grundläggande kunskap i hållbarhetsfrågor och Axfoods affärsmässiga nytta av att bli branschledande inom hållbarhetsfrågor.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 15:09

Dela med dig