Ställningstaganden

Produktsäkerhet

Axfoods kunder har rätt att förvänta sig att de produkter de köper är säkra, att de inte ger upphov till oönskade hälsoproblem, allergiska reaktioner eller orsakar skada på annat sätt. Därför är det viktigt att Axfood noggrant kontrollerar att produkterna verkligen går att lita på. I de fall någon osäker produkt identifieras i Axfoods sortiment ska denna omedelbart dras in från marknaden.

GMO

Axfood säljer idag inga produkter som innehåller genmodifierade organismer. Vid eventuell förfrågan från leverantör kommer dock Axfood att göra en bedömning för att avgöra om produkten har en plats i sortimentet eller inte. Axfood ska inte aktivt själva driva tillsättandet av genmodifierade ingredienser i sina egna märkesvaror. Genmodifierade produkter ska vara tydligt märkta, då det är viktigt att kunden själv kan ta ställning till produkten.

Antibiotika

För att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen har Axfood tillsammans med medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett ställningstagande som vi nu arbetar utifrån gällande våra egna varor. Klicka här för att läsa mer.

Azofärgämnen och överkänslighet

Axfood skall inte marknadsföra produkter som innehåller azofärgämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. I de fall produkter innehåller kända allergener ska Axfoods mål vara att ersätta dessa med ämnen som inte är allergena i de fall det är möjligt. Om detta inte går skall de allergener som finns tydligt märkas på förpackningen.

Axfood strävar efter att begränsa användningen av kända allergener i egna märkesvaror och följer branschens gemensamma överenskommelse ”Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för allergi och annan överkänslighet”.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 16:58

Dela med dig