Medarbetare

Axfood vill ha engagerade medarbetare som är stolta över att arbeta hos oss. Mångfald och möjligheter att utvecklas i jobbet skapar en god spiral som ytterst leder till nöjdare kunder och bättre affärer.

Kollektivavtal

Axfood AB och dotterbolagen är, beroende på verksamhet, bundna av minst något av de tre rikstäckande kollektivavtalen för detaljhandel, partihandel och tjänstemän. Facklig motpart för de två förstnämnda är Handelsanställdas förbund och för det sistnämnda Unionen.

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtalen eftersom de enskilda anställningsavtalen hänvisar till dessa när det gäller allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtalen anger miniminivåerna på förmånernas storlek. I vissa delar kan det alltså förekomma mer förmånliga villkor än vad avtalen anger.

Kollektivavtalen innehåller regler om uppsägningstider vars längd varierar mellan 1-12 månader beroende på medarbetarens ålder och anställningstid. Avtalen innehåller också skrivningar om vikten av utvecklingssamtal för att kartlägga behov av kompetenshöjande insatser.

Mångfald och jämställdhet

En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Axfoods medarbetare ska spegla mångfalden hos kunderna och samhället i stort. Axfood är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sverige, ett företagsnätverk för att dela kunskaper och erfarenheter kring mångfald. Klicka här för att läsa mer.

Jämställdhet är en viktig del i mångfaldsarbetet. Axfoods långsiktiga mål är att uppnå 40–60 procents fördelning mellan kvinnor och män i ledande befattning. 2015 var denna siffra 30 procent kvinnor.

Våra kärnvärden

Axfoods kärnvärden är ett uttryck för hjärtat i vår företagskultur. De ger en vägledning om hur vi ska arbeta internt och externt och hela tiden med kundens bästa för ögonen. Klicka här för att läsa mer.

Väx hos oss

Axfood bidrar till medarbetarnas utveckling med en bred satsning på utbildning i olika ämnen. Klicka här för att läsa mer.

 

Medarbetarstatistik

2014 2013 2012
Frisknärvaro, detaljhandel, % 94,8 94,9 95,1
Frisknärvaro, partihandel, % 93,4 93,7 93,9
Frisknärvaro staber, % 96,4 96,7 98,7
Personalomsättningshastighet, % 12,7 8,9 9,1
Män/kvinnor, % 12,2/13,0 8,0/9,6 8,7/9,4
Åldersgrupp -29, % 16,5 12,7 13,0
Åldersgrupp 30-49, % 10,1 6,7 6,7
Åldersgrupp 50-, % 12,9 8,7 8,9
Genomsnittlig anställningstid, år 10,3 9,8 10,5
Antal heltid 4 422 4 386 4 367
Antal deltid 4 139 4 016 3 758
Medelantal anställda 8 481 8 285 7 254
Antal män 3 913 3 837 3 341
Antal kvinnor 4 568 4 448 3 913
Antal utbildningsdagar 4 506 4 300 5 000

Senast uppdaterad: 2016-04-19 15:10

Dela med dig