Matsäkerhet

Axfood tillämpar egenkontrollprogram i både parti- och detaljhandeln för att tillgodose våra kunders rätt till säkra livsmedel.

Kontrollprogram godkänt av Livsmedelsverket

I samarbete med bland annat Svensk Dagligvaruhandel har Axfood medverkat till att ta fram branschgemensamma riktlinjer för kontrollprogrammet ”Säker mat i din butik”, godkänt av Livsmedelsverket. Egenkontrollprogrammet innebär att butikerna bland annat genomför vissa dagliga kontroller, ankomstkontroller samt temperaturkontroller på avdelningsnivå. Tydliga rutiner finns för lagring, märkning, temperaturkontroll och hantering av förpackat och oförpackat livsmedel för att hålla en god livsmedelshygien.

Externa kontroller

Axfood har även ett koncernavtal med en matsäkerhetsleverantör som besöker de egenägda butikerna fyra gånger per år och butik. Vid besöken tas bland annat mikrobiologiska prover och butikens egenkontrollarbete granskas. Även vid konceptuppföljningen, som görs två gånger per år och butik, finns matsäkerheten med som en viktig kontrollpunkt.

Axfoods butiker uppfyller kraven för livsmedelstillstånd

Kommunernas miljö- och hälsoavdelningar genomför inspektioner av såväl parti- som detaljhandel. Vid dessa inspektioner kontrolleras att verksamheten uppfyller de lagstadgade kraven för livsmedelstillstånd.

Tydliga ingredienser

Kunderna ska lätt kunna läsa vilka ingredienser som ingår i produkterna. Axfood skall därför märka ut alla ingredienser i den mån det går. I de fall detta inte är praktiskt möjligt, t.ex. då en produkt innehåller "kryddor" (som i detalj inte behöver deklareras), skall Axfood veta vilka kryddor som ingår i de egna varumärkena och kunna upplysa intresserade konsumenter om detta.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 15:50

Dela med dig