Mål & vision

Axfood är ett av landets ledande dagligvaruföretag med ambitionen att vara ledande även inom hållbar utveckling. Genom att driva hållbarhetsfrågorna långsiktigt, med tydliga mål, skapar vi rätt erbjudande för våra kunder. Detta leder i sin tur till bättre affärer.

Våra mål och strategier vilar på övertygelsen att miljö, socialt ansvar, en stark kundorientering samt stolta och engagerade medarbetare är viktiga drivkrafter i bolagets värdeskapande. Därför ska arbetet för miljö och hållbar utveckling drivas aktivt så att vi blir bäst i branschen.


Hållbarhetsprogram

Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel för koncernens arbete på området. Programmet beskriver mål och strategier, för koncernens hållbarhetsarbete och revideras en gång per år.
» Ladda ner Axfoods hållbarhetsprogram (.pdf)

Hållbarhetsredovisning

Axfoods aktiva arbete med hållbarhetsfrågor redovisas mera detaljerat i den senaste hållbarhetsredovisningen. Här redogörs också för prioriteringar och mål, och för uppnådda resultat och utfall av mätningar av viktiga nyckeltal. Hållbarhetsredovisningen beskriver också hur Axfood ser på samspelet med sina intressentgrupper: kunder, medarbetare, miljö, leverantörer, samhälle och ägare.
» Ladda ner Axfoods hållbarhetsredovisning för 2016 (.pdf)

Senast uppdaterad: 2017-06-29 11:21

Dela med dig