Intressentdialog

Axfood deltar löpande i samråd och diskussioner med offentliga myndigheter om aktuella frågor. Framförallt är det Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket som har beröring med Axfoods verksamhet.

Branschgemensamma frågor drivs inom ramen för branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel, som har ett eget miljöråd. Aktiviteter här kan exempelvis beröra standarder men också hur EU-lagstiftning implementeras i det nationella svenska regelverket. Även andra branschorganisationer, såsom för förpackningar och tidningsinsamling, är kontaktytor mot det omgivande samhället.

Rapportering

Axfood rapporterar in information och deltar i ett antal externa hållbarhetsrapporter.

Axfood deltar och redovisar öppet sina svar i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande som initierats av 15 svenska institutionella investerare och ägare. Syftet är att lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Läs mer: www.hallbartvardeskapande.se.

Senast uppdaterad: 2016-09-29 15:10

Dela med dig