Bäst i branschen på hållbarhet

För Axfood är det en självklarhet att ett hållbart företagande och god ekonomi går hand i hand. Genom ett aktivt och kunnigt hållbarhetsarbete skapar vi på så vis rätt erbjudande för kunden, vilket i sin tur ger bättre affärer.

Det arbetet görs i alla steg på varans väg fram till butikshyllan, från odling, djuruppfödning och fiske till hur villkoren ser ut för de människor som arbetar hos våra leverantörer. Därför deltar vi till exempel i samarbeten som syftar till att fasa ut användningen av ocertifierad palmolja som odlas på regnskogsmark. Därför satsar vi på ekologiskt kött som är KRAV-märkt och de mest långtgående kriterierna för djurskydd. Vi säljer heller ingen rödlistad fisk i våra egenägda butiker. Axfood är också huvudpartner till Rädda Barnen och stödjer deras viktiga arbete både i Sverige och utlandet.

Vi prioriterar hållbarhet i vår dagliga verksamhet. Axfood har satt ett ambitiöst mål, att bli klimatneutrala till 2020. Att minska energianvändningen innebär även att vi sänker våra el- och drivmedelskostnader. Vi tar också ett ordentligt grepp om återvinning som är både bra för miljön och lönsamt.

Vi anstränger oss hårt för att leva upp till våra kunders förväntningar. Det är därför vi gett oss själva målet att bli bäst i branschen på hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2017-03-17 09:16

Dela med dig