Hållbar butik

Butiken är en scen för mötet med kunden, som ska bjudas på en inspirerande upplevelse. Axfood arbetar löpande med modernisering och uppdatering av butikskoncepten. Ett viktigt inslag är att lyfta fram hållbarhetsprofilen.

Det ska synas att Axfood har ambitionen att bli bäst i branschen på hållbarhet, både genom ett växande, hållbart sortiment och med hjälp av kunnig personal. Bakom kulisserna lägger Axfood också ned ett stort arbete på sådant som energieffektivisering och kretslopp.

Miljöutbildad personal

Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att Axfood ska kunna bli bäst i branschen inom hållbarhet. Därför har Axfood tagit fram en miljöutbildning som är koncerngemensam och som även omfattar de handlarägda butikerna.

Målet är att ge alla medarbetare en grundläggande förståelse för Axfoods hållbarhetsprogram och kunskap för att kunna svara på kundernas frågor. Utbildningen följer en varas väg från leverantör, via transporter, till butik och sedan hem till kund. Fokus är på miljömärkning av varor samt vikten av källsortering av förpackningsmaterial.

Senast uppdaterad: 2016-04-27 16:05

Dela med dig