Medarbetarstatistik

Axfood vill ha stolta och engagerade medarbetare som arbetar utifrån koncernens gemensamma kärnvärden, i en samverkande och affärsdriven organisation. Stolta medarbetare, mångfald, och goda karriärvägar skapar en god spiral som ytterst leder till nöjdare kunder och bättre affärer.

Med satsningar på kunskapsöverföring, utbildning och dialog vill Axfood skapa en samsyn kring medarbetarskap, ledarskap och kundbemötande. Genom stora insatser inom e-learning får exempelvis merparten av medarbetarna en grundkompetens som i sin tur ökar deras möjligheter att utvecklas inom Axfood.

Medarbetarstatistik

2014 2013 2012
Frisknärvaro, detaljhandel, % 94,8 94,9 95,1
Frisknärvaro, partihandel, % 93,4 93,7 93,9
Frisknärvaro staber, % 96,4 96,7 98,7
Personalomsättningshastighet, % 12,7 8,9 9,1
Män/kvinnor, % 12,2/13,0 8,0/9,6 8,7/9,4
Åldersgrupp -29, % 16,5 12,7 13,0
Åldersgrupp 30-49, % 10,1 6,7 6,7
Åldersgrupp 50-, % 12,9 8,7 8,9
Genomsnittlig anställningstid, år 10,3 9,8 10,5
Antal heltid 4 422 4 386 4 367
Antal deltid 4 139 4 016 3 758
Medelantal anställda 8 481 8 285 7 254
Antal män 3 913 3 837 3 341
Antal kvinnor 4 568 4 448 3 913
Antal utbildningsdagar 4 506 4 300 5 000

Senast uppdaterad: 2015-03-04 13:52

Dela med dig