Rädda Barnen

Axfood samarbetar med Rädda Barnen och Willys är en av organisationens huvudpartners.

En biståndsknapp finns på Willys pantautomater och kunderna kan därmed enkelt skänka pengar. Som en av de ledande oberoende barnrättsorganisationerna arbetar Rädda Barnen med att säkerställa barns rätt till mat, husrum, sjukvård, utbildning och en tillvaro utan våld, övergrepp och exploatering.

Drygt en miljon till barn på flykt

Under september och oktober dubblade Willys kundernas skänkta pant till Rädda Barnen, vilket gav 1,2 miljoner till organisationens arbete för barn på flykt. Det visar att viljan att hjälpa i flyktingkrisen är fortsatt stort och Willys fortsätter att dubbla panten även i december.

Mot diskriminering och övergrepp

Willys stödjer projektet "High five" som lyfter frågan om diskriminering och övergrepp inom idrott för barn och ungdomar i Sverige. En landsomfattande turné med personal från Rädda Barnen åker runt till olika idrottsklubbar för att ge verktyg att upptäcka och motverka diskriminering och mobbning. Arbetet är uppdelat i tre steg där nuläget av var klubben befinner sig analyseras, de får ta ställning till ett antal scenarier, sätta upp mål samt utarbeta en handlingsplan. Läs mer om High five på Willys webbplats.

 

Förortssatsning

Willys stödjer Rädda Barnens förortssatsning "På lika villkor". Ungdomsforum, föräldraträffar, mentorskap och tjejforum är några av delarna som ingår. Arbetet är koncentrerat till närförorterna kring Stockholm, Göteborg och Malmö men finns på 17 platser i landet.

Rädda Barnens katastroffond

Barn är särskilt utsatta och drabbas hårt när en katastrof inträffar. Tack vare de pengar som skänks till Katastroffonden kan Rädda Barnen snabbt rycka ut med akut hjälp. Rädda Barnens insatser kan handla om att förse barn och deras familjer med mat, rent vatten och tak över huvudet, men de arbetar också för att återförena barn med sina familjer, skapa trygga, barnvänliga platser och snabbt få igång skolundervisning.

Senast uppdaterad: 2016-04-27 15:32

Dela med dig