Samhällsengagemang

Axfood vill vara en positiv kraft i samhället och samverka för hållbar utveckling. Axfoods samarbeten med utvalda organisationer ska bygga på långsiktiga relationer och inriktas mot områdena miljö, hälsa, barn och livsmedel.

Axfood är medlem i en rad organisationer, nätverk och initiativ med fokus på hållbart företagande och samhällsansvar. Exempel på sådana är Hagainitiativet, CSR Sweden, Näringslivets miljöchefer och Global Compact.

Axfood upprätthåller långsiktiga samarbeten med ideella organisationer som Svenska Naturskyddsföreningen SNF och Världsnaturfonden WWF. Sedan 2009 har Axfood ett samarbete med Rädda Barnen och Willys är en av organisationens huvudpartners. Läs mer om samarbetet här.

Axfood är medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) för att bidra till att skydda jordens regnskogar. RSPOs syfte är att etablera ett trovärdigt och praktiskt system för handel med certifierad palmolja. Axfood är även medlem i Round Table on Responsible Soy Association. Utgångspunkten för det är densamma som för palmoljan, att bidra till att utveckla hållbarhetskriterier för certifiering av sojaodling.

Läs mer om våra samarbetsorganisationer

 

   

Hagainitiativet är ett nätverk för företag som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan. Företagens arbete syftar till att identifiera och genomföra åtgärder som minskar koldioxidutsläppen samtidigt som de är lönsamma. Läs mer: www.hagainitiativet.se.


Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten med hjälp av solljus. Genom att fylla den svarta dunken exponeras vattnet för solens UV-strålar och värme vilka tillsammans renar det förorenade vatten. Solvatten förenklar vardagen och gör livet bättre och mer jämlikt för tusentals människor varje dag. Läs mer: www.solvatten.se


CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Nätverket samlar svenska företag och erbjuder erfarenhetsutbyte inom CSR-området. Läs mer:  www.csrsweden.se.


Näringslivets miljöchefer är en ideell förening för företag och andra organisationer som vill förbättra sitt miljöarbete. Föreningen verkar i första hand genom att erbjuda miljöchefen och andra anställda möjligheter till  erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer: www.nmc.a.se.


FNs Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategier med vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Genom att vara en representant inom Global Compact, bidrar företagen till att marknader, handel, teknik och finansiering utvecklas på ett sätt som gynnar ekonomier och samhällen. Läs mer: www.unglobalcompact.org.


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda Barnen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Läs mer: www.rb.se


Världsnaturfonden WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar i över 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Läs mer: www.wwf.se 


Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har cirka 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. SNF sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Läs mer: www.naturskyddsforeningen.se


Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) är en internationell organisation som arbetar för en global standard för en hållbar produktion av palmolja. Läs mer: www.rspo.org


 

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) är ett internationellt samarbetsinitiativ med syfte att skapa en global dialog om en hållbar production av soja. Läs mer: www.responsiblesoy.org


Min Stora Dag är en stiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina drömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med svår diagnos. Min Stora Dags mål är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa. Läs mer: www.minstoradag.org

Senast uppdaterad: 2014-03-20 14:04

Dela med dig