Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood. Hon har tidigare varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet under två mandatperioder. Med en agronomutbildning, mångårig erfarenhet av miljöfrågor och stort engagemang lyfter Åsa aktuella frågor i branschen.

Antibiotika i matproduktionen

Postningsdatum: 9 september 2016

Igår var jag i Bryssel tillsammans med Axfoundation för att besöka Europaparlamentet och berätta om de krav som vi inom svensk dagligvaruhandel har kommit överens om vad gäller minskad antibiotikaanvändning för livsmedelsproduktion av handelns varumärken. Värd för mötet var parlamentarikern Fredrick Federley.

I många länder används tyvärr stora mängder antibiotika även till friska djur inom lantbruket. Det finns även uppfödare som ger antibiotika till samtliga djur på gården för att stimulera tillväxten, detta är dock förbjudet inom EU. Men inom EU får ändå många friska djur antibiotika. Om t ex en gris är sjuk så behandlar man ofta fler grisar ”för säkerhets skull”. Den höga användningen av antibiotika leder till att bakterier blir resistenta. Om vi blir sjuka och behöver antibiotika finns det därför risk att den inte längre fungerar.

Handeln kan däremot inte ta hela ansvaret för missbruket av antibiotika i djurhållningen. Det behövs också politiska beslut:

  • Grundprincipen bör vara att friska djur inte behandlas.
  • Djurskyddet måste stärkas inom EU.
  • Nya stallbyggnader bör förprövas för att miljön för djuren ska bli bättre.
  • Veterinärer bör inte kunna tjäna pengar på att sälja antibiotika. De bör, precis som i Sverige, istället ta betalt för sin kompetens och sina tjänster.
  • Statistiken över antibiotikaanvändningen behöver bli bättre så att man kan jämföra bättre både mellan länder, djurslag och produktionsmetoder.

Det fyra punkter vi matkedjor inom branschen kommit överens om är:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

Klicka här för att läsa mer om det gemensamma initiativet för minskad antibiotikaanvändning.

I Bryssel tillsammans med Carolina Sachs från Axfoundation (tv) och Christina Greko från SVA (mitten).

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation  

Taggmoln